Styret og ledelsen for The Gathering 2023 har gjennomført debrief. Under debriefen diskuterte vi mulige forbedringer på strukturen av ledergruppen til TG24. Dette er endringer vi må beslutte før vi kan lyse ut rollene for ledergruppen til TG24.

Endringene vi har sett på gjelder i hovedsak å utvide ledergruppen med en ny fagleder, og endre litt på ansvaret blant faglederne.

Vi vil derfor ha et digitalt medlemsmøte, for å gå gjennom forslaget, svare på spørsmål og ta inn innspill. Alle som har medlemskap i KANDU kan delta, inkludert frivillige på The Gathering 2023.

 

Tid: 13. juni kl. 18

Sted: Digitalt, på https://meet.google.com/kbt-vybu-wkq

 

Vel møtt!

Categories: SISTE NYTT