Vil du bygge organisasjonen vår?

Valgkomitéen er alltid på jakt etter engasjerte frivillige som vil bygge organisasjonen vår, og dra oss i riktig retning. Er du interessert? Meld fra!

Kontakt oss på: valg@kandu.no

Ledige verv

Styret

Alle Styreverv er toårige, hvor halvparten er på valg hvert år.

  • Styreleder
  • Nestleder
  • Styremedlem (2 stk)
  • Varastyremedlem (1 stk)

Kontrollkomitéen

Verv i kontrollkomitéen er toårige, med unntak av tredje medlem, som er ettårig.

  • Medlem (1 stk)

Valgkomitéen 

Verv i valgkomitéen er toårige, med unntak av tredje medlem, som er ettårig.

  • Medlem (2 stk)

Spørsmål og svar

Hvordan velges tillitsvalgte?

Valgkomitéens oppgave er å vurdere kandidater til sentrale verv i organisasjonen, og lage en innstilling til årsmøtet for dette. Valgkomitéen består av tre medlemmer, som velges av årsmøtet.

Hva og når er årsmøtet?

KANDU sine mål fastsettes hvert år av årsmøtet. Dette kommer i form av både langtidsprogram og korttidsprogram. Kort sagt består det av å fremme interessene til våre medlemmer og arrangere medlemsaktiviteter som for eksempel kurs, aktivitetskvelder og lignende.

Årsmøtet til KANDU er normalt i november hvert år.

Er det noen krav til kandidater?

Kandidater må melde interesse til valgkomitéen og være innmeldt som medlem i organisasjonen senest 14 dager før årsmøtet.

En person kan ikke inneha verv i mer enn ett av organene Styret, Kontrollkomiteen eller Valgkomiteen eller i Ledergruppen for The Gathering samtidig.

Kan TG-crew stille som kandidat?

For å stille til verv må du ha betalt kontingent til KANDU, selv om du har vært crew på TG.

Kan jeg nominere noen andre?

Ja – det kan du! Send oss informasjon om personen (navn, alder), hvilke(t) verv du nominerer dem til, og hvorfor du mener de er en god kandidat.