KANDUs årsmøte – 7. april 2024

Det er kalt inn til årsmøte i KANDU for 2023. Møtet blir avholdt 7. april i Oslo. Alle medlemmer i KANDU er velkomne!

Dette årsmøtet skulle blitt avholdt i løpet av 2023, men av flere årsaker har styret sett seg nødt til å forsinke møtet til starten av 2024. Det er fortsatt saker for 2023 som skal behandles på møtet, og det vil bli et eget årsmøte for 2024 senere i året.

Meld deg på, og delta gjerne på sosialt etter årsmøtet!

Sakspapir blir publisert fortløpende under Dokumenter-sida.

Endringsforslag

Fyll ut skjema

Stille til valg?

Mange stillinger skal fylles i år; fra plasser i styret til valgkomiteen og kontrollkomiteen. Se mer på Valg-sida.

Saker til behandling

 1. Konstituering
 2. Årsberetninger
 3. Regnskap for fjoråret (2022)
 4. Arbeidsprogram og politisk program for kommende år (2024)
 5. Budsjett for kommende år (2024)
 6. Vedtektsendringer
 7. Valg

Har du stemmerett?

Du må være innmeldt og ha betalt kontingent til KANDU innen 14 dager før årsmøtet. Siden årsmøtet blir avholdt 7. april, men gjelder for 2023, så er fristen 31. desember 2023.

Formelt sett er det kun medlemmer i 2023 som har stemmerett på dette årsmøtet. Vi vil foreslå for møtet at alle som har betalt kontingent innen 14 dager før årsmøtet vil få stemmerett på dette årsmøtet, selv om de ikke var medlem i 2023. Dette er noe årsmøtet må godkjenne som en del av åpningen av møtet før det er gyldig. Fristen for å betale kontingent vil i så fall være innen søndag 24. mars.

Om du ikke har fått innkalling til årsmøtet på e-post er du sannsynligvis ikke medlem, og bør fylle ut innmeldingsskjema.

Viktige frister

 • Kunne stille til valg: Du må være innmeldt og ha betalt kontingent innen 14 dager før møtet – søndag 24. mars.
 • Stemmerett: Du må være innmeldt og ha betalt kontingent innen 14 dager før møtet – søndag 24. mars.
 • Melde inn saker som ikke står på sakslista til behandling: Sendt inn til kontoret@kandu.no innen 14 dager før møtet – søndag 24. mars.
 • Fremme forslag om kandidater til valg: Sendt til valg@kandu.no innen 14 dager før møtet -søndag 24. mars. Du kan foreslå etter dette også, men de du foreslår har ikke lengre rett til å stille dersom de ikke blir innstilt valgt av valgkomiteen.
 • Forslag til vedtektsendringer: Sendt inn til kontoret@kandu.no innen 14 dager før møtet – søndag 24. mars.

Reisedekning?

Vi vil at du skal delta uavhengig av din personlige økonomi, og har satt av en pott for å dekke reise for de som har behov for reisedekning. Kontakt oss for å få dekka reise via denne. Merk at bare billigste reisemåte (typisk tog fra Trøndelag og sørover) blir dekka.

 

Categories: SISTE NYTT