Engasjer deg i KANDU gjennom verv!

Er du interessert i The Gathering og hvordan det funker bak alle skjermene? Eller synes du det er viktig med digitale møteplasser og ønsker å engasjere deg politisk? Eller leter du etter en tilleggs interesse som markedsføring og PR eller utvikler av nye systemer? Om så er KANDU plassen for deg!

KANDU er demokratisk frivillig organisasjon som jobber for datainteresserte ungdom. Alle som er medlem i organisasjonen har stemmerett ved Årsmøtet og man kan stille til ulike verv og arbeidsgrupper.

 

Årsmøtet
KANDUs øverste organ

Årsmøtet er KANDU sitt øverste organ og holdes årlig. Her settes både den politiske agendaen og de tingene medlemmene vil at KANDU skal jobbe for i fremtiden. Det er også på Årsmøtet det avholdes valg, for mer om dette klikk her.

Her er listen over hva man tar opp på Årsmøtet:

 • Én gang i året
 • Alle medlemmer kan være med
 • Store veivalg
 • Rammer for organisasjonen
  ○ Vedtekter
  ○ Politisk program
  ○ Arbeidsprogram
  ○ Budsjett og regnskap
 • Velger sentrale organer
  ○ Styre
  ○ Valgkomité
  ○ Kontrollkomité

Styret
Veivalg og store beslutninger gjennom året

Styret har ansvaret for oppfølgingen av de målene som er satt på Årsmøtet og hvordan KANDU skal nå disse. Styret er med på å engasjere og motivere andre frivillige i å være deltagende i å skape muligheter for datainteressert ungdom, om dette er gjennom politikken eller aktiviteter, eller nå store mål satt av i arbeidsprogrammet og å nå hovedmålene til KANDU.

Styret er demokratisk valgt på Årsmøtet og jobber for alle medlemmene til KANDU.

Dette jobber styret med:

 • Noen møter i året
 • 10 medlemmer (inkl. 3 vara)
 • Ansvar for organisasjonen mellom Årsmøter
  ○ Følge opp arbeidsprogram
  ○ Økonomisk ansvar
 •  Oftest store saker
  ○ Stort innkjøp (switcher, videoutstyr)
  ○ Strategi og visjon
  ○ Godkjenne nye arrangementer
  ○ Budsjett og prioriteringer
  ○ Velge ledergruppe til TG

Forretningsutvalget
Mindre avgjørelser og oppfølging

KANDU skal ha et forretningsutvalg som er ansvarlig for organisasjonens økonomi, drift og politikk mellom hvert styremøte. Styret vedtar forretningsorden for forretningsutvalget. Forretningsutvalget rapporterer til Styret.
Forretningsutvalget innehar signaturrett og prokura, og kan delegere dette videre. Forretningsutvalget består, med mindre annet vedtas av Styret, av styrets leder og nestleder samt organisasjonens kasserer.

De tar seg av oppgaver som:

 • Ukentlige møter
 • Fire medlemmer
 • Bindeledd mellom Styret og Sekretariatet
 • Bearbeider saker til Styret
  ○ Foreslår hva Styret bør gjøre
  ○ Kvalitetssikrer saker
 •  Følger opp Sekretariatet
 • Mindre beslutninger
  ○ Mindre innkjøp
  ○ Godkjenne utleggsskjema

Arbeidsgrupper
Grupper med frivillige

Her er det noe for alle og en hver! Om du vil drive det aktiviteter, videofilming, drifte IT-systemer, PR eller politikk, eller noe helt annet så finnes det enten allerede en arbeidsgruppe for dette eller så kan man se på å lage en ny arbeidsgruppe!

Flere av vervene er tilknyttet The Gathering som er KANDU sitt største årlige arrangement. The Gathering drives på frivillig basis av fantastiske mennesker som både ordener med sponsorer, trekker kabler, markedsfører, lager show, styrer økonomien, lagret og mye mye mer.

Arbeidsgruppene rapporterer til Generalsekretæren, og The Gathering ledelsen for de arbeidsgruppene jobber med The Gathering.

Arbeidsgruppene er alle frivillige, engasjerende og morsomme verv som vil gi deg nye venner, ny konnskap og kanskje en ny interesse!

Her er en kort oversikt over over de ulike Arbeidsgruppene og noen av deres arbeidsoppgaver:

 •  Økonomi
  ○ Følge opp regnskap
  ○ Følge opp budsjett
  ○ Kontere bilag
  ○ Godkjenne utbetalinger
  ○ Betale regninger
 • Følge opp krav
  ○ Videoutstyr
  ○ Nye prosjekter
  ○ Systemstønad
 • Drifte IT-systemer
  ○ Holde oversikt
  ○ Vurdere innkjøpsbehov
 • Utarbeide politiske program
  ○ Høringer
  ○ Debatter
  ○ Innlegg
  ○ Samarbeid
 •  Logistikk og lager
  ○ Oversikt over utstyr
  ○ Holde styr på lager
  ○ Planlegge logistikk
  ○ Håndtere logistikk
 • Video
  ○ Forvalte videoutstyr
  ○ Vedlikeholde utstyr
  ○ Vurdere innkjøpsbehov
 • Markedsføring og PR
  ○ Medieovervåkning
  ○ Uttalelser i medier
  ○ PR-dekning
  ○ Medietrening
  ○ Medie-strategi
 •  Sponsor
  ○ Følge opp sponsorer
  ○ Rekruttere sponsorer
 • Nye arrangementer
  ○ Utarbeide nye konsepter
  ○ Støtter arrangementer
  ○ Jobber gjennom hele året
 •  Stab- og hjelpefunksjoner
  ○ Økonomi
  ○ Systemstønad

Sekretariatet
Daglig drift av KANDU

Sekretariatet består av Generalsekretær og en organisasjonssekretær. Disse er ansatte som sitter på kontoret til KANDU på Frivillighetshuset i Oslo. De tar seg av daglig drift, utstyrsutleie, følger opp prosjekter, arbeidsgrupper og arrangementer.

Her er listen over deres oppgaver:

 • Ledes av Generalsekretæren
  ○ Fast ansatt
 • Holder hjulene i gang
 • Kontaktpunkt for KANDU
  ○ Tar telefonen
  ○ Tar i mot post
  ○ Svarer på e-post
 • Følger opp prosjekter og arbeidsgrupper
 • Sørger for daglige oppgaver
  ○ Utleie
  ○ Lagerhold
  ○ Tilrettelegge for frivillige
  ○ Følger opp ansatte