Grunndokumenter

Grunndokumentene er bestemmelsene som styrer hvordan KANDU skal drives, og hva vi skal gjøre.

Protokoller og referater

Her kan du finne informasjon om tidligere styremøter, årsmøter og andre historiske vedtak i KANDU.

Årsmøter

Styremøter

Arrangementer