Siden er under konstruksjon

Vil bli oppdatert fortløpende

Arbeidsgruppene våre

figurer

Code of Conduct

Denne arbeidsgruppen jobber fra 2020 til 2021 med å lage en Code of Conduct for hele organisasjonen. Dokumentet skal være et aktivt dokument som reflekterer samtiden og det skal bli gjevnlig sett på av styret slik at der er aktivt. Code og Conduct skal si noe om hvordan vi skal behandle hvarandre, sikkerhet og varslingsrutiner ved store og små ting.

figurer

Kommunikasjonsenheten

Kommunikasjonsenheten er ressursgruppa for KANDU når det kommer til strategisk og operativt informasjons- og kommunikasjonsarbeid for hele KANDU. De frivillige som er med her støtter KANDU med merkevarebygging, PR, medieproduksjon, markedsovervåkning, mediekurs og rådgivning gjennom hele året

figurer

Langtidsmål og visjon

KANDU skal i 2021 jobbe med en langsiktig visjon og langtidsprogram for organisasjonen. KANDU har i dag ingen styringsdokumenter eller struktur for langsiktige mål, og skal i løpet av 2021 utarbeide en visjon og langtidsmål tilsvarende styringsdokumentene for The Gathering. Styret har satt ned en arbeidsgruppe som jobber med dette frem til Årsmøtet 2021.

figurer

Politisk

figurer

Rekruttering og tilhørighet

figurer

Systemstøtte

figurer

Økonomi gruppa