• Stortinget stemte over dataspillspørsmål

  4. mars 2022: Stortinget ba regjeringen følge opp veilederen «Møteplasser for dataspill og datakultur» og vurdere hvordan man ytterligere kan bidra til å gjøre det enklere for kommuner og andre som ønsker å utvikle attraktive, tilgjengelige og inkluderende møteplasser der barn og ungdom som er interesserte i datakultur, opplever å bli sett og kan føle seg trygge. Denne anbefalingen ble enstemmig vedtatt. Les hele saken på Pressfire.no

 • Ungdom etterlyser et sted å spille

  8. september 2020: Barn og ungdom som driver med dataspill trenger flere møtesteder der de kan spille sammen og være sosiale, slår en ny rapport fast. Flere ungdomsorganisasjoner står bak rapporten, som oppfordrer kommunene til å legge til rette for slike møtesteder. I dag er det ofte kommersielle krefter som står bak møteplasser for spillinteressert ungdom, påpeker rapporten «Møteplass Datakultur». Les hele saken på digi.no

 

 • Antallet jenter som spiller dataspill vokser stort

  12. april 2020: I en ny undersøkelse fra Medietilsynet kommer det frem at andelen jenter som spiller dataspill har økt de siste årene. 96 prosent av guttene og 76 prosent av jentene forteller at de spiller jevnlig i årets undersøkelse. Les hele saken på Gamer.no

 

 • Dataspill er nå Norges største kunst- og kultureksport

  17. desember 2019: Kulturrådet, sammen med konsulentselskapet Rambøll, har lagt fram rapporten «Kunst i tall 2018», som tar for seg økonomien i kunstfeltene litteratur, musikk, visuell kunst og scenekunst. Ser vi på inntektene forskjellige kunstfelt genererer fra utlandet ser vi at norskproduserte dataspill er den største kunst- og kultureksporten landet vårt har, målt i kroner og øre. Les hele saken på Pressfire.no

 

 • Forsker vil ha mer gaming i skoletida:
  – Dataspill gjør deg bedre

  15. oktober 2019: Forsker med Nord Universitet Helga Dís Ísfold Sigurdardóttir viser til at barn kan lære og trene opp språk, problemløsning, finmotorikk, kommunikasjonsferdigheter og praktiske ferdigheter gjennom å bruke dataspill. Derfor bør gaming inn i skolen, mener hun. Les hele saken på NRK.no

 

 • 1,4 millioner mer til norske spill i statsbudsjettet

  9. oktober 2019: Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til film og dataspill i 2020, det kom fram da statsbudsjettet lagt fram 7. oktober. Dermed settes det ny rekord i støtte til norske spill, med rundt 26,4 millioner kroner i midler fordelt på utviklingsressurser og støtte til internasjonal lansering. Samtidig sier kulturdepartementet at de vil satse mer på spill fremover. Les hele saken på Pressfire.no

 

 • Må ta dataspill mer på alvor

  16. september 2019: Sverige og Finland har hatt en enorm utvikling, og omsetter for milliarder. Hvorfor skal ikke norske dataspill få til det? Trine Skei Grande skriver om den nye dataspillstrategien, og regjeringens satsing på dataspill og digital kultur. Les hele saken på Gamer.no

 

 • Vil fjerne «nerd i kjeller»-stigmaet

  21. juli 2019: Hyperion mener at gamle myter om dataspill og spillkultur er avleggs. Med nesten 20.000 medlemmer fra hele Norge i ryggen vil organisasjonen jobbe for at gaming skal få allmenn anerkjennelse som en vanlig fritidsinteresse, sidestilt med idrett og utøvende kunst. Les hele saken på NRK.no

 

 • Halvparten av Norge spiller dataspill, men det er nesten helt ignorert i statsbudsjettet

  17. oktober 2017: På tross av lovnader, stortingsmeldinger og fine ord om datakultur, bevilger Regjeringen nesten ingen penger til verken spillerne eller bransjen. Vi trenger et digitalt kulturløft, også i statsbudsjettet. Les hele saken på Pressfire.no

 

 • Ta dataspill mer på alvor

  5. oktober 2017: Dataspill er den kulturformen som ungdom har mest kontakt med. Det burde være innlysende for både nasjonale og lokale myndigheter at disse ungdommene ønsker å dyrke interessene sine sammen, ikke alene på soverommene sine. Kulturminister Linda Hofstad Helleland, Norge trenger et digitalt kulturløft. Vi skriver om dette i Bergens Tidende i dag. Les hele saken i BT.no.

 

 • La barna spille!

  2. oktober 2017: “Framfor å ta tak i de grunnleggende problemene for folk som sliter, går vi løs på symptomet. Det avslører at forståelsen for spill som kulturuttrykk og underholdning er fraværende i det offentlige ordskiftet.” Les hele saken på DB.no.

 

 • Se norsk demoscene gjennom 20 år!

  2. januar 2012: “Pikslar.no/Jernbanetorget: Klokken er 13.37 og startskuddet går akkurat nå for en spesiell multimedia-utstilling i kunstpassasjen på Jernbanetorget t-banestasjon i Oslo. Her gis et innblikk i hva hva kreativ ungdom har skapt av piksler, animasjoner, vektorgrafikk og dunkende rytmer de siste tjue årene. Alt sammen ved å presse datakraften til det ytterste på datidens populære maskiner fra Commodore 64, via Amiga 500 og fram til dagens jern.(..)” Les hele saken på Digi.no.