KANDU har mange engasjerte medlemmer som bidrar til organisasjonen gjennom sitt engasjement! en av måtene å se dette på er gjennom Arbeidsgruppene våre. Om du er intrissert i å ta del i en eller flere av disse sende en melding på Slack eller send en mail til [email protected]

Arbeidsgrupper

Code of Conduct

Denne arbeidsgruppen jobber fra 2020 til 2021 med å lage en Code of Conduct for hele organisasjonen. Dokumentet skal være et aktivt dokument som reflekterer samtiden og det skal bli gjevnlig sett på av styret slik at der er aktivt.

Code og Conduct skal si noe om hvordan vi skal behandle hvarandre, sikkerhet og varslingsrutiner ved store og små ting.

Kommunikasjonsenheten

 

Langtidsmål og visjon

 

Politikk

 

Rekruttering

 

Systemstøtte

 

Økonomi