Om KANDU – Norsk Dataungdom

 

KANDU – Norsk Dataungdom ble stiftet i 1996, og flyttet The Gathering inn i Vikingskipet på Hamar der det ble et av verdens største datatreff, og har vært arrangert siden. Vi er en demokratisk medlemsorganisasjon for ungdom som driver med datakultur og datarelaterte hobbyer.

Med over 6 000 medlemmer er vi Norges største organisasjon for datainteressert ungdom. Vi er best kjent som arrangøren av The Gathering som hver påske samler over 5 5000 mennesker i Hamar, men jobber også året rundt for å skape mer og bedre datakultur i det norske samfunnet, støtte lokale initativer rundt i Norge, samt øke det sosiale arrangementstilbudet for interessegruppene vi representerer.

Navnet KANDU er opprinnelig en forkortelse for Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom.

Medlemskap

KANDU – Norsk Dataungdom er den organisasjonen som står bak The Gathering og Vi spiller sammen, samt en av aktørene som jobber for “Møteplasser Datakultur”.

Siden The Gathering 1996 har det vært praksis å melde inn alle deltakere på TG i KANDU. Målet er å kunne tilby arrangementer, aktiviteter, kurs, m.m. og kunne kjempe for interessene til data intrisserte ungdom. Om du er litt eller mye interessert i datamiljøet, gaming, e-sport eller andre slike aktiviteter er vi stedet for deg!

Bli medlem og se hvilke fordeler og tilbud vi gir våre medlemmer!

 

Organisasjonsoppbygning

Organisasjonen består av medlemmene som øverste myndighet via Årsmøtet. Mellom hvert Årsmøte er det Styret som avgjør organisasjonens drift. I tillegg har vi Kontrollkomitéen som har som oppgave å tolke organisasjonens regler og rapportere til Årsmøtet om organisasjonens drift og Valgkomitéen som kommer med innstillinger til hvem som burde velges til ulike verv. Verv velges på Årsmøtet hvert år.

 

Styret 2019-2020

Leder Aleksander K. Hakestad  aleksander at kandu dot no
Nestleder Karl Fredrik Haugland  karlfredrik at kandu dot no
Styremedlem, Kasserer Andreas-Johann Ulvestad  aj at kandu dot no
Styremedlem Elling Klepp  elling at kandu dot no
Styremedlem Elizabeth Åsjord Sire  elizabeth at kandu dot no
Styremedlem Andreas M. Aanerud  aanerud at kandu dot no
Styremedlem Harald Christiansen harald at kandu dot no
1. varamedlem Marcus Sæthershagen  marcus at kandu dot no
2. varamedlem Richard Bjelke richardbjelke at kandu dot no
3. varamedlem Bjørn Petter Vennesland Kysnes  bjornpetter at kandu dot no

Sekretariatet

Generalsekretær Eirin Østensen eirin at kandu dot no
Organisasjonssekretær  Håkon Brimsø haakon at kandu dot no

Lokasjon & kontaktinformasjon

Vi holder til i Frivillighetshuset, sentralt på Tøyen i Oslo.

Adresse:
Kolstadgata 1
N-0652 OSLO

E-post: [email protected]
Telefon: 22 99 37 30

Kontoret er normalt bemannet hverdager 10 -15.

Organisasjonsnummer: NO 988 148 245 MVA