Stillingsutlysning for TG23

Informasjon om The Gathering 

Etter tre år med korona-pandemi skal vi ta tilbake Vikingskipet!

The Gathering har blitt arrangert siden 1992, men på grunn av korona-pandemien har de siste tre årene i hovedsak blitt gjennomført digitalt. Tiden har kommet for å ta tilbake påskehytta vår, og lage tidenes beste datatreff for barn og unge.

For å gjøre dette er vi på jakt etter ivrige personer som vil ta del i ledelsen til arrangementet. I år er det tre roller som skal fylles:

 • Fagleder 3 (Core) [3 år]
 • Deltakerombud  [1 år]
 • Crewombud [2 år]
TG logo

Tidslinje: 

 • Fredag 7. oktober: Søknadsfrist
 • Innen utgangen av uke 41: TG-ledelsen settes

Varighet på vervene 

Vervene som lyses ut har forskjellig varighet:

 • Fagleder med ansvar for Core har varighet på tre år (TG23-25), med mulighet for fornyelse på to år til
 • Crewombud lyses ut for to år (TG23-TG24)
 • Deltakerombud lyses ut for ett år (TG23)

Etter TG23 vil Deltagerombud lyses ut for to år, slik at man er tilbake i riktig syklus. 

Hvem ser vi etter?

Vi ser etter tre nøkkelpersoner som skal ta The Gathering et steg videre, og sammen med Styret og resten av ledergruppen er med på å styrke arrangementet og organisasjonen for nye aktiviteter og nye tilbud mens grunnpilarene beholdes. Vi søker etter personer som vil jobbe tett sammen i team, men som også er inkluderende og tar imot innspill fra personer utenfor ledergruppen.

Som leder for The Gathering forventes det ikke at du er sterkest på ditt fagområde, men at du er flink til å lede personer under deg, og gode kommunikasjonsevner er en veldig viktig faktor som blir tatt med i vurderingen av rette personer til de ulike stillingene.

Rollene som Crewombud og Deltakerombud er ansvarlige for å støtte frivillige og deltakere på arrangementet, og tale deres sak inn i ledergruppen.

Fagleder 3: Core (3 år)

Fagområdet har ansvaret for enkelte kjernefunksjoner som bidrar inn til arrangementet, og organisasjonen forøvrig. Aktuelle ansvarsområder er logistikk, sponsor og systemstøtte. Fagområdet forvalter disse oppgavene:

 • Logistikk lagrer, frakter og forvalter mange palleplasser med utstyr for hele TG-crew 
 • Systemstøtte drifter mange IT-tjenester og maskinpark for både innhold og administrasjon av TG
 • Sponsor forhandler om, og inngår, nærmere 40 årlige avtaler om utstyr, tjenester ogstands for expo-delen av TG
 • På lik linje med de andre Faglederne har også Core hovedansvaret for å arrangere The Gathering, og dermed tilhørende oppgaver som tilfaller Ledergruppen som en enhet

Faglederen bestemmer selv hvordan fagområdet skal organiseres.

Crewombud (2 år)

Crewombudet er ansvarlig for å ivareta de frivillige på TG, og hjelper til med å løse konflikter og bistår de frivillige under arrangementet. De siste årene har crewombudet delt assistenter med deltakerombudet, og har vært ansvarlig for å koordinere ombudsassistenter sammen med deltakerombudet.

Deltakerombud (1 år)

Deltakerombudet er deltakernes representant inn i ledergruppen. Ombudet har ansvar for at deltakernes behov blir ivaretatt (eks. tilrettelegging for spesielle behov, at det er kontaktpunkt tilgjengelig for foresatte m.v.), men ikke nødvendigvis gjennomføring av disse tiltakene. Deltakerombudet har de siste årene delert assistenter med crewombudet, og har vært ansvarlig for å koordinere ombudsassistenter sammen med crewombudet.

Ledergruppen for The Gathering 

Ledergruppen for The Gathering har det overordnede ansvaret for gjennomføring av arrangementet. Gruppen består av syv personer hvorav tre er ledere med fagansvar. Disse tre faglederne har stemmerett i saker, mens de andre medlemmene har rett til å delta i møter, komme med forslag og aktivt ta del i diskusjoner. 

Ledelsen har de siste årene hatt et kort ukentlig statusmøte via video/telefon, samt noen fysiske møter. Ledelsen og andre aktive i frivilligstaben har hatt en til to helgesamlinger. Det har vært kutyme siste ti årene at alle som er medlem av ledelsen, med og uten stemmerett, inviteres til alle aktiviteter og møter i ledelsen og at eneste forskjell er selve avstemmingene, i de (få) sakene det ikke er konsensus.

Ledergruppen: 

 • Fagleder 1: Location (TG20-TG23)
 • Fagleder 2: Event (TG21-TG24)
 • Fagleder 3: Core (Utlyst for TG23-TG25)
 • Crewombud (Utlyses for TG23-TG24)
 • Deltagerombud (Utlyses for TG23)
 • Støttefunksjoner som økonomi, koordinator med mer settes av Ledergruppen og retningslinjene for TG23

Innsending av søknad

Kan dette være noe for deg? Fyll ut søknadsskjemaet under, så tar vi kontakt med deg for eventuelt intervju.

Lenke til skjema: https://docs.google.com/forms/d/1H2CC9lBs_kH3NxJmbqN_uJFR1_CHT7LJj6KcXdntRMg/

Fristen for å søke på stillingene er fredag 7. oktober Intervjuer av aktuelle kandidater vil bli gjennomført fortløpende og Styret fatter vedtak kort tid etter dette. 

Merk at Styret forbeholder seg retten til å ikke kalle inn alle søkere til intervju.

Visjon for The Gathering

The Gathering skal være det selvsagte høydepunktet/knutepunktet for digital kultur i Norge.

Visjonen for The Gathering er den overordnede målsettingen med arrangementet. I tillegg har vi tidligere satt langtidsmål for arrangementet, originalt for TG17-19. Dette setter rammene for utviklingen av arrangementet, og en pekepinn på aktuelle veivalg. Vi har ønsket å oppdatere målene for TG, basert på bred tilbakemelding fra resten av organisasjonen, men det har ikke vært mulig de siste årene på grunn av pandemien.

I forkant av TG23 vil Styret invitere TG-ledelsen til en samling for sammen å sette mål for dette arrangementet.

Honorering 

Vervene er ikke lønnet. Det er derimot åpning for frikjøp. Dette brukes typisk dersom personer i ledelsen, eller i roller under dem, må ta seg fri fra jobb for å kunne utføre oppgaver knyttet til arbeidet med The Gathering. Frikjøp på bakgrunn av dette eller andre vilkår avgjøres først etter arrangementet er over. Ordningen vurderes endret i samråd med Ledergruppen for TG.

KANDU - Norsk Dataungdom

KANDU er en ungdomsorganisasjon for og av dataungdom. Foreningen ble opprettet av deltakere og frivillige fra The Gathering i 1996, og har både vært organisasjonen bak The Gathering, og arbeidet med andre arrangementer og for at dataungdom sine rettigheter og muligheter skal være for alle!

Categories: SISTE NYTT