Lørdag 30. januar 2021 er det nok en gang duka for årsmøte i KANDU. Et annerledes år på mange måter er over og vi starter et nytt annerledes år i 2021. Styret ser fram til å presentere arbeidet som er gjort, og ikke minst vise planene for året som kommer. Som medlem i KANDU er du hjertelig velkommen til å delta på årsmøtet vårt.

Hvor: Digitalt møte (lenke til årsmøte blir sendt ut i forkant av gjennomføringen)
Når: Lørdag 30. januar 2021 klokka 13:00Mer informasjon, inkludert sakspapir, vil fortløpende bli lagt ut på nettsiden vår.

Stille til valg?

Hvert år velges tillitsvalgte til formelle organer. Som medlem kan du stille til valg for å gjøre en innsats i Styret, Kontrollkomiteen eller Valgkomiteen.

Arbeidet i de ulike gruppene varierer, og det er både ett- og toårsverv man kan stille til.

Les mer på kandu.no/valg/

Meld interessen snarest mulig slik at Valgkomiteen får snakket med deg i god tid.

Forslag?

Vi vil gjerne ha innspill. Lite eller stort, send det gjerne inn! Vi tar imot alt fra forslag til lavterskelaktivitet, større arrangementer, at vi burde si noe offentlig i media om en sak eller annet.

Du kan også komme med formelle saker til årsmøtet. Frist for dette er 20 dager før, og må sendes til kontoret@kandu.no. Forslag til endringer av budsjett, arbeidsprogram og lignende fremmes senest på årsmøtet, men helst tidligere.

Formell innkalling

Det kalles med dette inn til ordinær årsmøte i KANDU. Møtet avholdes digitalt.

Møtested: Digitalt møte
Møtestart: Lørdag 30. januar 2021, klokka 13:00
Innkalt: Alle med medlemskap i KANDU.

Årsmøtet vedtar sin egen saksliste, men etter vedtektene må disse sakene behandles på ordinært årsmøte:

 • Godkjenning av innkalling
 • Valg av møteledelse og tellekorps
 • Valg av referatunderskrivere
 • Årsberetninger
 • Regnskap
 • Arbeidsprogram for kommende år
 • Budsjett for kommende år
 • Valg av styre, valgkomité og kontrollkomitéKandidater som ønsker å stille til valg bør si ifra til Valgkomiteen så snart som mulig, slik at de kan ta en samtale med deg. Merk at dersom du vil stille til valg selv om valgkomiteen ikke innstiller på deg til møtet, må du være nominert innen 14 dager før møtet starter. Nye saker som ønskes opp på dagsorden må meldes opp senest 14 dager før møtet starter. Kontaktpunkt for henvendelser er kontoret@kandu.no, For informasjon om å stille til valg, se kandu.no/valg/.

  Frist for saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes Styret senest 14 dager før årsmøtet, 16.01.21

  Frist for endelig saksliste, samt årsmelding, regnskap, forslag til budsjett, arbeidsprogram og andre relevante sakspapirer skal være tilgjengelig for medlemmene senest 7 dager før møtet. 23.01.21

  Frist for nominasjoner må fremmes til valgkomitéen senest 14 dager før årsmøtet. Valgkomitéen kan fremme kandidater på årsmøtet. Frist 16.01.21

  For å ha demokratiske rettigheter, må man ha vært medlem i 14 dager. Frist 16.01.21

  Kun medlemmer med demokratiske rettigheter kan stille til valg.

  Kandidater nominert innen fristen i § 10-2 kan benke på årsmøtet.

Vel møtt!
Hilsen
Styret i KANDU
Categories: SISTE NYTT