Styret har ansvaret for å følge opp og sikre at vi når målene som er satt av Årsmøtet. Det er et demokratisk valgt organ, og jobber for alle medlemmer av KANDU.

Hvordan jobber styret?

Styret møtes fast i løpet av året, og behandler da større saker og veivalg for organisasjonen.

Eksempler på saker kan være:

 • Følge opp arbeidsprogrammets aktiviteter
 • Økonomiske spørsmål som investering, og fortløpende drift
 • Strategi og visjon
 • Ta opp medlemmene i ledergruppa for TG
 • Godkjenne nye arrangementer

Er du nysgjerrig eller interessert i styreverv? Se siden vår om valg.

Sammensetning

Styret består av 10 medlemmer, hvorav 3 er varamedlemmer:

 • Ronja Bjørkmann, styreleder (2023-2025)
 • Glenn Ludvigsen, nestleder (2023-2024)
 • Kim Tvedt, styremedlem (2023-2025)
 • Eirik Hildre, styremedlem (2023-2025)
 • Andreas-Johann Østerdal Ulvestad, styremedlem (2022-2024)
 • Martin Grytbak, styremedlem (2022-2024)
 • Ruben-André Berg, styremedlem (2022-2024)
 • Eirik Stokke Dalhus, 1. varastyremedlem (2023-2025)
 • Håkon Viksmo Lie, 2. varastyremedlem (2023-2025)
 • Mikael Lian, 3. varastyremedlem (2022-2024)