KANDU jobber aktivt for å ivareta våre medlemmers interesser i møte med det offentlige. Vi er stolte over å ha ha gitt innspill til og medvirket i regjeringens arbeid med flere Stortingsmeldinger og strategier de siste årene. Nedenfor kan du lese KANDUs høringssvar til regjeringens  Kulturmelding, Frivillighetsmelding, Dataspillstrategi og forslag til forenklede merverdi-satser.

Vil du vite mer hva KANDU helt konkret jobber med? Her kan du lese om vårt arbeidsprogram!
Ønsker du å engasjere deg i datakulturpolitikken eller kjempe for rettighetene til datainteresserte ungdom? Les om hvordan du bli med her!

Robot som hopper

KANDU sine politiske meninger

Vi er sterkere sammen

Digital kultur har aldri vært så utbredt som nå, men har heller ikke opplevd like liten interesse for digitale treff som i dag. Forskjellsbehandling hos offentlig forvaltning og synkende deltakertall har ført til at flere arrangementer har måttet stenge dørene, og bredden av digital kultur og frivillig engasjement svekkes som resultat.

Det må legges til rette for å styrke og skape nye datatreff og arrangementer som fremmer digitale uttrykk, gjennom forbedrede rammevilkår, sterkere samhold blant frivillige dataforeninger og slutten på utleiediskriminering i offentlig sektor.

De frivillige datatreffene må stå sammen om å møte disse utfordringene, og jobbe med felles front for å få gjennomslag. Det må skapes arenaer for samarbeid og kompetanseutveksling blant frivillige dataforeninger på nasjonalt plan.

En av måtene KANDU jobber mot disse målene er gjennom prosjektet “Møteplass Datakultur”.

Digital kultur er ungdomskultur

KANDU mener at dataspill og datakultur er viktig for ungdommers utfoldelse i dagens samfunn. KANDU skal forsvare dette standpunktet og bidra til en nyansert debatt knytta til avhengighet og vold i dataspill.

KANDU samler over 6.000 datainteressert ungdom i en landsomfattende organisasjon. Våre medlemmer er en viktig samfunnsgruppe og står for både fremtidens IT-håp, fremtidens innovasjonsskapere og fremtidens utfordrere til det etablerte.

Hvilket medium en kunstner bruker, og hvor et kunstverk blir lansert har ingenting å si om kvaliteten eller den anerkjennelsen det har krav på. KANDU mener at kreative bidrag lansert på datatreff har rett til lik anerkjennelse som maleri lansert på kunstutstillinger. I tråd med dette krever vi at datatreff anerkjennes som en arena for utøving av samfunnsaktuell digital kultur.

Samfunnet må anerkjenne at verden har beveget seg videre fra tiden uten datamaskiner. Ungdom nå til dags har varierte interesser, og dataspill er en av de få interessene som omtrent alle ungdommer på en eller annen måte har interesse for. Spilling krever hånd-øye-koordinasjon, sosiale ferdigheter, øvelse og innovasjon. I 2019 fikk NRK-saken om Mads enorm oppmerksomhet. Det fikk politikere og folk til å se hvor mye dataspill kan bety for ulike mennesker.

Samtidig som det styrket anerkjennelsen av dataspill som hobby og kultur, krever vi fortsatt at at dataspill anerkjennes som en viktig karakterbyggende ferdighet for ungdom, og at arena som dyrker disse interessene anerkjennes som kulturarenaer.

Et av fundamentene for Norge er ytringsfrihet for alle. Tiden har dog gått forbi det stadiet hvor ytringsfrihet likestilles med trykking av det skrevne ord. Vi lever i en digital tidsalder hvor det er stadig viktigere å forsvare ytringsfrihet for alle, i alle medier. Vi krever at det offentlige anerkjenner ulike former for ytring, også utenfor de tradisjonelle fremføringsmetodene som kronikker, artikler og leserinnlegg i aviser. For at ytringsfriheten på nett kan være reell, kan det ikke finnes systematiske hindre, som for eksempel sensur av informasjon og holdninger som samfunnet som helhet ikke støtter oppom.

En sann debatt kan heller ikke skje dersom det offentlige eller private aktører kan overvåke informasjonsstrømmer på Internett. KANDU mener at både sensur og systematisk og vidtdekkende overvåkning ikke hører hjemme i et moderne og fritt samfunn.

Datatreff er en viktig arena for ungdoms utfoldelse av interesser. Det arrangeres årlig datatreff over hele landet, fra store til små. Felles for disse er at ungdom arrangerer for ungdom, og man skaper et sted med god takhøyde – ungdomsaktivitet på egne premisser.

Vi krever at det offentlige anerkjenner den viktige arenaen datatreff er, og legger til rette for likebehandling på nasjonalt, regionalt og kommunalt nivå. Særskilt skal datatreff få tilretteleggelse for lett bruk av offentlige lokaler, herunder idrettshaller, og at støtteordninger skal åpnes opp for datatreff. Offentlig infrastruktur, slik som flerbrukshaller, må også tilrettelegges for digital kultur. Det skal tas høyde for at datatreff arrangeres av dataungdom for dataungdom. Informasjon og rettledning skal være lett tilgjengelig. Det offentlige må også bidra til å skape kulturskoler og nye møteplasser for ungdom som løfter digital kultur.

Datainteressene er ofte sett på som asosiale aktiviteter som foregår på barnerommet. Vi tror dette til en viss grad stemmer, men vi vet også at det ikke er så vanskelig å gjøre noe med. Folk som spiller dataspill eller gjør andre datarelaterte ting ønsker som alle andre ungdommer å gjøre hobbyene sine med venner.

Vi tror det har blitt slik fordi det er vanskelig for ungdom som driver med disse hobbyene å få tilgang på lokaler og steder å spille sammen. Vi ser at LAN er en aktivitet i stor vekst, og der det finnes strømmer datainteressert ungdom til de fysiske treffpunktene for hobbyene sine. Derfor må datakulturens tilgang på haller, klasserom, ungdomsklubber og offentlig støtte settes på dagsorden.

Møteplass Datakultur

KANDU er også en av aktørene som står bak “Møteplass Datakultur”, som kom ut med en rapport i 2020 om viktigheten av fysiske møteplasser for datainteresserte ungdom. Rapporten bygger på meningene til ungdommer og ungdomsarbeidere om hva slike møteplasser må være og hvorfor de er viktige å ha. Vi er nå en av aktørene som har vert med på å skrive en veileder for Kulturdepartementet om hvordan man skal lage møteplasser for ungdom  som er interesserte i datakultur. 

Ønsker du å engasjere deg i datakulturpolitikken eller kjempe for rettighetene til datainteresserte ungdom? Les om hvordan du bli med her!