Bilder fra arkivet

The Gathering 1992 (15.-19. april):